Ευγένεια

Η "ευγένεια" είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να αποφεύγει κανείς το κόστος του να Διαφέρει.

Α. Ξένη